1015/2011

Utfärdat i Helsingfors den 2 september 2011

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen om Finlands författningssamling (188/2000):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdad träder i kraft
JSM:s förordning om gödselfabrikat 24/11 1.9.2011 13.9.2011

Förordningen har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Förordningen kan fås från jord- och skogsbruksministeriets registreringskontor, (Mariegatan 23, Helsingfors) PB 30, 00023 Statsrådet, telefon 09 160 52313.

Europaparlamentets och rådets förordning 2003/2003/EG (32003R2003); EUT Nr L 304, 21.11.2003, s.1
Europaparlamentets och rådets förordning 2009/1069/EG (32009R1069); EUT Nr L 300, 14.11.2009, s.1

  Helsingfors den 2 september 2011

Avdelningschef
Matti Aho

Regeringsråd
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.