1014/2011

Utfärdad i Helsingfors den 1 september 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 4 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om lagringsstödet för trädgårdsprodukter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om om lagringsstödet för trädgårdsprodukter (777/2002) 4 § 1 mom. som följer:

4 §
Lagerbokföring

Sökanden skall föra uppdaterad lagerbokföring med en kubikmeters noggranhet över de produkter som mellan den 1 oktober och den 31 december under lagringsperioden det år då stöd söks finns i sökandens lager.


Denna förordning träder i kraft den 7 september 2011.

  Helsingfors den 1 september 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.