964/2011

Utfärdad i Helsingfors den 19 augusti 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om förbud mot jakt på tjäder och ripa under jaktåret 2011—2012

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 38 § 1 mom. i jaktlagen (615/1993), sådant det lyder i lag 159/2011:

1 §
Jakt på tjäder

Jakt på tjäder är förbjuden från och med den 10 september till och med den 31 oktober i landskapet Egentliga Finland samt i landskapet Nyland med undantag av kommunerna Lappträsk, Lovisa och Mörskom.

Jakt på tjäder är förbjuden från och med den 1 oktober till och med den 31 oktober i landskapen Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland, kommunerna Akaa, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Birkala, Punkalaidun, Pälkäne, Tammerfors, Urjala, Valkeakoski och Vesilahti i landskapet Birkaland, i kommunerna Euraåminne, Eura, Huittinen, Kjulo, och Raumo i landskapet Satakunta och kommunerna Lappträsk, Lovisa och Mörskom i landskapet Nyland.

Bestämmelser om den allmänna fredningstiden för tjäder finns i 24 § 18 punkten i jaktförordningen (666/1993).

2 §
Jakt på ripa

Jakt på ripa är förbjuden från och med den 10 september till och med den 31 oktober i landskapen Södra Österbotten,  Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Österbotten, Norra Karelen, Norra Savolax, i kommunerna Kuhmo, Paltamo och Sotkamo i landskapet Kajanaland samt i landskapet Norra Österbotten med undantag av kommunerna Haukipudas, Ii, Kiiminki, Kuusamo, Uleåborg, Pyhäntä, Pudasjärvi, Siikalatva, Taivalkoski, Utajärvi och Yli-Ii.

Bestämmelser om den allmänna fredningstiden för ripa finns i 24 § 15 punkten i jaktförordningen.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 23 augusti 2011 och gäller till och med den 31 juli 2012.

  Helsingfors den 19 augusti 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Janne Pitkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.