960/2011

Utfärdad i Helsingfors den 18 augusti 2011

Statsrådets förordning om ändring av 5 § i idrottsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet,

ändras i idrottsförordningen (1055/1998) 5 § 1 mom., som följer:

5 §
Tillsättning, sammansättning och mandatperiod

Efter att ha hört organisationer och sammanslutningar som företräder olika områden inom idrotten samt viktiga samarbetsparter inom idrotten tillsätter statsrådet statens idrottsråd för en period som motsvarar riksdagens mandatperiod. Mandatperioden för det nya och för det gamla idrottsrådet inleds respektive upphör dock senast sex månader efter att resultatet av riksdagsvalet har fastställts.Denna förordning träder i kraft den 21 augusti 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 18 augusti 2011

Undervisningsminister
Jukka Gustafsson

Äldre regeringssekreterare
Joni Hiitola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.