950/2011

Utfärdad i Nådendal den 12 augusti 2011

Lag om ändring av 30 § i språklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i språklagen (423/2003) rubriken för 30 § samt

fogas till 30 § ett nytt 4 mom. som följer:

30 §
Lagar och andra bindande normer

I lagen om fastställande av kollektivavtals allmänt bindande verkan (56/2001) föreskrivs om publiceringsspråket i allmänt bindande kollektivavtal.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

RP 329/2010
AjUB 17/2010
RSv 309/2010

  Nådendal den 12 augusti 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.