947/2011

Utfärdad i Helsingfors den 11 augusti 2011

Statsrådets förordning om upphävande av förordningen om rådet för naturtillgångarna

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs förordningen om rådet för naturtillgångarna (810/1999).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 17 augusti 2011.

  Helsingfors den 11 augusti 2011

Europa- och utrikeshandelsminister
Alexander Stubb

Regeringsråd
Timo Tolvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.