936/2011

Utfärdad i Helsingfors den 2 augusti 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på östersjövikare som sker med stöd av dispens under jaktåret 2011—2012

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 10 § 2 mom. och 41 § 5 mom. i jaktlagen (615/1993), sådana de lyder i lag 159/2011:

1 §
Största tillåtna bytesmängd

Östersjövikare får jagas med stöd av dispens enligt 41 § i jaktlagen (615/1993) endast i landskapen Lappland, Norra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten (förvaltningsområdet Bottenviken-Kvarken) så att antalet bytesdjur uppgår till högst 30 individer.

För jakt på östersjövikare får inte beviljas jaktlicens enligt 10 § i jaktlagen.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 augusti 2011 och gäller till och med den 31 juli 2012.

  Helsingfors den 2 augusti 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Jussi Laanikari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.