935/2011

Utfärdad i Helsingfors den 2 augusti 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om jakt på lodjur som sker med stöd av dispens under jaktåret 2011—2012

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 41 § 5 mom. i jaktlagen (615/1993), sådant det lyder i lag 159/2011:

1 §
Största tillåtna bytesmängd

Antalet lodjur som får fällas vid jakt som sker med stöd av dispens enligt 41 § i jaktlagen (615/1993) får uppgå till högst 440 individer.

2 §
Regionala begränsningar

Av den största tillåtna bytesmängden enligt 1 § får antalet lodjur som jagas på den grund som avses i 41 a § 3 mom. i jaktlagen regionalt uppgå till följande:

1) på renskötselområdet högst 40 individer, och

2) på förvaltningsområdet för stammen utanför renskötselområdet högst 380 individer.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 3 augusti 2011 och gäller till och med den 31 juli 2012.

  Helsingfors den 2 augusti 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Överinspektör
Jussi Laanikari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.