924/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977) en ny 78 § i stället för den 78 § som upphävts genom lag 816/2000 som följer:

78 §

Den tillsynsmyndighet som avses i 3 § undersöker inte sådana klagomål över specialomsorger som gäller ärenden äldre än fem år, om det inte finns särskilda skäl att undersöka klagomålet.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

På behandlingen av klagomål som har inletts innan denna lag har trätt i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 302/2010
ShUB 56/2010
RSv 342/2010

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Maria Guzenina-Richardson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.