896/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av 9 a § i lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om försvarsmaktens handräckning till polisen (781/1980) 9 a § 1 mom., sådant det lyder i lag 346/1998, som följer:

9 a §

Angående ersättning av statens medel för skador som åsamkats utomstående i samband med handräckning samt om ersättning för sakskador som åsamkats försvarsmakten gäller vad som föreskrivs i 8 kap. i polislagen (872/2011).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 224/2010
FvUB 42/2010
RSv 371/2010

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.