892/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av 5 § i lagen om besöksförbud

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om besöksförbud (898/1998) 5 § 2 mom. som följer:

5 §
Hur ärenden som gäller besöksförbud väcks och bereds vid tingsrätten

I ett ärende som gäller besöksförbud kan göras polisundersökning enligt 6 kap. i polislagen (872/2011), om detta främjar behandlingen av ärendet. Förordnande om polisundersökning ges av den myndighet som behandlar ärendet som gäller besöksförbud.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 224/2010
FvUB 42/2010
RSv 371/2010

  Nådendal den 22 juli 2011 

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.