877/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning (577/2005) 18 § samt

ändras 17 § som följer:

17 §
Tystnadsplikt och tystnadsrätt

Vad som i 7 kap. 1—5 § i polislagen (872/2011) föreskrivs om tystnadsplikt och tystnadsrätt för polisens personal ska på motsvarande sätt tilllämpas också på gränsbevakningsväsendets personal.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 224/2010
FvUB 42/2010
RSv 371/2010

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Päivi Räsänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.