860/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av 16 § i hittegodslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i hittegodslagen (778/1988) 16 § 1 mom. som följer:

16 §
Beslagtaget hittegods

Har hittegods tagits i beslag med stöd av tvångsmedelslagen (806/2011) och avhämtar ägaren inte det beslagtagna föremålet inom tre månader från det polisen meddelade ägaren att föremålet kan avhämtas sedan beslaget hävts, blir upphittaren ägare till föremålet. Om ägaren är okänd, ska 7 kap. 23 § i den lagen tillämpas. Upphittaren ska utan dröjsmål meddelas att äganderätten till det beslagtagna hittegodset har övergått till honom eller henne.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010
LaUB 44/2010
RSv 374/2010

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.