833/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av 36 § i lagen om Finansinspektionen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 36 § 1 mom. som följer:

36 §
Yppandeförbud

Finansinspektionen kan förbjuda en person som är närvarande vid en inspektion som Finansinspektionen utför eller som Finansinspektionen har bett om uppgifter eller redogörelser i ett ärende som kan leda till undersökning av ett brott eller en förseelse, att lämna information om inspektionen och om de begärda uppgifterna och redogörelserna till den som undersökningen avser eller till någon annan. Förbudet ska ges skriftligen. På förutsättningarna för och giltigheten av ett sådant förbud tillämpas 11 kap. 5 § i förundersökningslagen (805/2011).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010
LaUB 44/2010
RSv 374/2010

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.