829/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av 10 § i lagen om tillfälligt överförande av frihetsberövade personer i bevissyfte i brottmål

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om tillfälligt överförande av frihetsberövade personer i bevissyfte i brottmål (150/2004) 10 § 2 mom. som följer:

10 §
Ändringssökande

Besvären ska behandlas skyndsamt. Justitieministeriet ska höras i saken. Vid behandlingen av saken ska i övrigt i tillämpliga delar iakttas vad som i tvångsmedelslagen (806/2011) föreskrivs om handläggning av häktningsärenden.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010
LaUB 44/2010
RSv 374/2010

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.