812/2011

Utfärdad i Nådendal den 22 juli 2011

Lag om ändring av lagen om justitiekanslern i statsrådet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) en ny 5 a § som följer:

5 a §
Förordnande om polis- eller förundersökning

Justitiekanslern kan bestämma att polisundersökning enligt polislagen (872/2011) eller förundersökning enligt förundersökningslagen (805/2011) ska verkställas för utredning av ett ärende som justitiekanslern prövar.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010
LaUB 44/2010
RSv 374/2010

  Nådendal den 22 juli 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Anna-Maja Henriksson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.