798/2011

Utfärdad i Helsingfors den 8 juli 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av förordningen om aromer och deras tillverkningsämnen

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs förordningen om aromer och deras tillverkningsämnen (522/1992).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

  Helsingfors den 8 juli 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Livsmedelsöverinspektör
Anna Lemström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.