797/2011

Utfärdad i Helsingfors den 7 juli 2011

Finansministeriets förordning om ändring av 2 § finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisningen avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2011

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om den utdelning och det minimibelopp av arbetsgivarprestationer som tillämpas vid redovisning av de i 5 § i lagen om skatteredovisningen avsedda skatter som betalts innan beskattningen har slutförts för skatteåret 2011 (133/2011) som följer:

2 §

Vid redovisning enligt 5 § lagen om skatteredovisning (532/1998) för skatteåret 2011 används följande utdelning:

Statsskatt 26,73 %
Kommunalskatt 63,17 %
Kyrkoskatt 3,45 %
Försäkrads sjukförsäkringspremie
— sjukvårdspremie 4,03 %
— dagpenningspremie 2,62 %

Denna förordning träder i kraft den 13 juli 2011.

Den justerade utdelningen tillämpas från och med den redovisning som förrättas i juli 2011, varvid samtidigt de skillnader i redovisningen som föranleds av de utdelning som tillämpades från och med februari 2011 till juni 2011 korrigeras.

  Helsingfors den 7 juli 2011

Finansminister
Jutta Urpilainen

Finansråd
Elina Pylkkänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.