786/2011

Utfärdad i Helsingfors den 30 juni  2011

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om Finlands miljöcentral

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,

ändras i förordningen om Finlands miljöcentral (1828/2009) 5 § 1 punkten som följer:


 5 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är

1) för generaldirektören högre högskole-examen och sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver och i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap;Denna förordning träder i kraft den 11 juli 2011.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 30 juni 2011

Miljöminister 
Ville Niinistö

Förvaltningsdirektör
Aino Jalonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.