785/2011

Utfärdad i Helsingfors den 30 juni 2011

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om miljöministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från miljöministeriet,

ändras i förordningen om miljöministeriet (708/2003) 6 § 1 och 4 punkten och 7 § 2 mom.

sådana de lyder i förordning 738/2010 som följer:


6 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen, överdirektören, förvaltningsdirektören, direktören för internationella ärenden och kommunikationsdirektören högre högskoleexamen och  sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,


4) för ekonomidirektören, utvecklingsdirektören, dataförvaltningsdirektören, forskningsdirektören och för andra än ovan nämnda råd, för konsultativa tjänstemän samt personalchefen högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde.

7 §
Tillsättning av tjänster

Statsrådet utnämner ministeriets överdirektörer, förvaltningsdirektör, direktör för internationella ärenden, kommunikationsdirektör, regeringsråd, byggnadsråd, råd för internationella ärenden, miljöråd, regionplaneringsråd, bostadsråd, regionförvaltningsråd, lagstiftningsdirektör, lagstiftningsråd, revisionsråd, ekonomidirektör, utvecklingsdirektör, dataförvaltningsdirektör, forskningsdirektör, konsultativa tjänstemän, personalchef och regeringssekreterare.Denna förordning träder i kraft den 11 juli 2011.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 30 juni 2011

Miljöminister 
Ville Niinistö

Förvaltningsdirektör
Aino Jalonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.