782/2011

Utfärdad i Helsingfors den 30 juni 2011

Statsrådets förordning om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 2010 års skördeskador

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 8 § 4 mom. lagen om ersättande av skördeskador (1214/2000), sådant det lyder i lag 1055/2010:

1 §
Ersättningsandel

Av de lägenhetsbestämda skördeskadorna under 2010 ersätts 90 procent av det skördeskadebelopp som överstiger självrisken.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 6 juli 2011.

  Helsingfors den 30 juni 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Juha Vanhatalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.