781/2011

Utfärdad i Helsingfors den 30 juni 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets cirkulär om slaktbidragets slakteriövervakning

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs jord- och skogsbruksministeriets cirkulär om slaktbidragets slakteriövervakning (jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling 90/00).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 5 juli 2011.

  Helsingfors den 30 juni 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.