780/2011

Utfärdad i Helsingfors den 30 juni 2011

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 7 och 8 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om beredningsstöd för lin och hampa som odlas för fiberproduktion (370/2008) 7 och 8 §, sådana de lyder i förordning 495/2010, som följer:

7 §
Orenheter

Den proportionella andelen orenheter och ved i korta linfibrer och hampfibrer som berättigar till beredningsstöd kan vara högst tio procent regleringsåret 2010/2011— 2011/2012.

8 §
Enhetskvantiteter av lin- och hampfibrer

Den enhetskvantiteten av lin- och hampfibrer som avses i artikel 8.3 i tillämpningsförordningen är regleringsåret 2011/2012:

- långa linfibrer 1 600 kg/ha

- korta linfibrer 2 400 kg/ha

- hampfibrer 3 000 kg/ha


Denna förordning träder i kraft den 5 juli 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 1234/2007 (32007R1234); EUT L 299, 16.11.2007, s. 1
Kommissionens förordning (EG) nr 507/2008 (32008R0507); EUT L 149, 7.6.2008, s. 38

  Helsingfors den 30 juni 2011

Jord- och skogsbruksminister
Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare
Suvi Ruuska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.