773/2011

Utfärdat i Helsingfors den 22 juni 2011

Republikens Presidents öppna brev om statsrådsskifte

Sedan statsrådets medlemmar anmält att de ställer sina platser i statsrådet till mitt förfogande, befriar jag från medlemskap i statsrådet:

statsminister Mari Johanna Kiviniemi,

statsministerns ställföreträdare, finansminister Jyrki Tapani Katainen,

utrikesminister Cai-Göran Alexander Stubb,

utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Matti Väyrynen,

justitieminister Tuija Kaarina Brax,

inrikesminister Anne Elisabeth Holmlund,

migrations- och Europaminister Astrid Gunilla Margareta Thors,

försvarsminister Jyri Jukka Häkämies,

förvaltnings- och kommunminister Tapani Olavi Tölli,

undervisningsminister Henna Maria Virkkunen,

kultur- och idrottsminister Stefan Erik Wallin,

jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila,

trafikminister Anu Helena Vehviläinen,

kommunikationsminister Suvi Helmi Tellervo Lindén,

näringsminister Reijo Mauri Matias Pekkarinen,

arbetsminister Anni Milja Maaria Sinnemäki,

social- och hälsovårdsminister Juha Tapani Rehula,

omsorgsminister Paula Sinikka Risikko,

miljöminister Paula Ilona Lehtomäki samt

bostadsminister Jan Pellervo Vapaavuori.

Tillika utnämner jag till medlemmar av statsrådet:

till statsminister i enlighet med riksdagens val partiordföranden, magistern i samhällsvetenskaper, riksdagsledamoten Jyrki Tapani Katainen och på hans förslag till

utrikesminister politices doktorn, ekonomen, riksdagsledamoten Erkki Sakari Tuomioja,

Europa- och utrikeshandelsminister i utrikesministeriet samt att behandla ärenden som hör till statsrådets kanslis och finansministeriets ansvarsområden filosofie doktorn, riksdagsledamoten Cai-Göran Alexander Stubb,

utvecklingsminister i utrikesministeriet samt att behandla ärenden som hör till statsrådets kanslis ansvarsområde agronomie- och forstmagistern, ledamoten i Europaparlamentet Heidi Anneli Hautala,

justitieminister vicehäradshövdingen, bankjuristen, riksdagsledamoten Anna-Maja Kristina Henriksson,

inrikesminister samt att behandla ärenden som hör till undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde partiordföranden, läkaren, medicine licentiaten, riksdagsledamoten Päivi Maria Räsänen,

försvarsminister partiordföranden, politices magistern, riksdagsledamoten Stefan Erik Wallin,

finansminister partiordföranden, klassläraren, pedagogie magistern, riksdagsledamoten Jutta Pauliina Urpilainen,

förvaltnings- och kommunminister i finansministeriet filosofie licentiaten, riksdagsledamoten Henna Maria Virkkunen,

undervisningsminister rektorn, magistern i samhällsvetenskaper, riksdagsledamoten Jukka Tapani Gustafsson,

kultur- och idrottsminister i undervisnings- och kulturministeriet samt att behandla ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets ansvarsområde partiordföranden, politices studenten, riksdagsledamoten Paavo Erkki Arhinmäki,

jord- och skogsbruksminister jordbrukaren, politices magistern Jari Antero Koskinen,

trafikminister bioanalytikern, riksdagsledamoten Merja Sinikka Kyllönen,

näringsminister samt att behandla ärenden som hör till finansministeriets ansvarsområde politices magistern, riksdagsledamoten Jyri Jukka Häkämies,

arbetsminister i arbets- och näringsministeriet samt att behandla ärenden som hör till inrikesministeriets ansvarsområde arbetslivsexperten, ministern, riksdagsledamoten Lauri Armas Ihalainen,

social- och hälsovårdsminister prorektorn för yrkeshögskola, doktorn i hälsovetenskaper, riksdagsledamoten Paula Sinikka Risikko,

omsorgsminister i social- och hälsovårdsministeriet journalisten, riksdagsledamoten Maria Guzenina-Richardson,

miljöminister partiordföranden, forskaren, politices magistern, riksdagsledamoten Ville Matti Niinistö samt

bostads- och kommunikationsminister i miljöministeriet samt att behandla ärenden som hör till kommunikationsministeriets ansvarsområde yrkesvägledaren, politices magistern, riksdagsledamoten Krista Katriina Kiuru.

  Helsingfors den 22 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Understatssekreterare
Heikki Aaltonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.