753/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om ändring av bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

fogas till bilagan till undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer (1182/2009), sådan den lyder i förordning 250/2011, en ny punkt 3 a som följer:


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011 och gäller till den 31 maj 2012.

  Helsingfors den 17 juni 2011

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Lagstiftningsråd
Salla Kalsi

Bilaga

Avgiftstabell

Undervisnings- och kulturministeriets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Prestation  Avgift
------------------------
3 a) Beslut om förbud mot beslag av utställningsföremål  195 €
L om förbud mot beslag av vissa utställningsföremål som förs in till Finland (697/2011) 2 §
-------------------------

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.