742/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen om tillämpning av artikel 65 i Europeiska patentkonventionen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

De bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den i London den 17 oktober 2000 ingångna överenskommelsen om tillämpning av artikel 65 i Europeiska patentkonventionen gäller som lag sådana Finland har förbundit sig till dem.

2 §

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av republikens president.

RP 175/2010
EkUB 51/2010
RSv 359/2010

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Anni Sinnemäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.