728/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av 116 § i miljöskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i miljöskyddslagen (86/2000) 116 § 4 mom., sådant det lyder i lag 1100/2002, som följer:

116 §
Straffbestämmelser

För en överträdelse av förbud mot tomgångskörning med motorfordon kan felparkeringsavgift påföras enligt vad som bestäms i lagen om parkeringsövervakning (727/2011).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 223/2010
LaUB 42/2010
RSv 354/2010

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.