722/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av 1 § i lagen om justitiekanslern i statsrådet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) 1 § 2 mom. som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Justitiekanslern övervakar advokaternas verksamhet på det sätt som föreskrivs i lagen om advokater (496/1958) och verksamheten utövad av rättegångsbiträden med tillstånd på det sätt som föreskrivs i lagen om rättegångsbiträden med tillstånd (715/2011).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 318/2010
LaUB 40/2010
RSv 337/2010

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.