712/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av 19 § i lagen om televisions- och radioverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om televisions- och radioverksamhet (744/1998) 19 §, sådan den lyder i lag 306/2010, som följer:

19 §
Program skadliga för barns utveckling

Bestämmelser om tillhandahållande av program som är skadliga för barns utveckling i televisionsverksamhet och beställ-TV ingår i lagen om bildprogram (710/2011).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 190/2010
KuUB 13/2010
RSv 348/2010

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Kultur- och idrottsminister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.