704/2011

Utfärdad i Helsingfors den 16 juni 2011

Statsrådets förordning om ändring av 8 § i tingsrättsförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet, 

ändras i tingsrättsförordningen (582/1993) 8 § 2 och 3 mom., av dem 8 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 161/2001 och 3 mom. sådant det lyder i förordning 666/2000, som följer:

8 §

Om tjänstledighet för en tingsdomare eller en jordrättsingenjör för högst ett år beslutar lagmannen och om tjänstledighet för en längre tid än ett år högsta domstolen.

Tingsrätten ska sända ansökningar om tjänstledighet enligt 1 mom. för en längre tid än ett år samt beslut enligt 2 mom. om beviljande av tjänstledighet till hovrätten för kännedom.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

  Helsingfors den 16 juni 2011

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringsråd
Anne Hallavainio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.