683/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av 60 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) rubriken för 60 § och

fogas till 60 § ett nytt 4 mom. som följer:

60 §
Rättelse och undanröjande av beslut samt nytt avgörande av ett ärende

På ett nytt avgörande av ett ärende med anledning av retroaktivt beviljad primär förmån eller annan pension tillämpas bestämmelserna i 140 a § i lagen om pension för arbetstagare.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

Denna lag tillämpas på förmåner eller pensioner som beviljas retroaktivt efter det att lagen har trätt i kraft.

Denna lag tillämpas på avträdelser som har skett den 1 januari 2007 eller efter det.

RP 274/2010
ShUB 51/2010
RSv 300/2010

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Omsorgsminister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.