669/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av överenskommelsen med den palestinska myndigheten om Finlands stöd för programmet ” Vulnerable Palestinian Families” i mekanismen Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d’Aide Socio-économique (PEGASE)

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat efter föredragning av utrikeshandels- och utvecklingsministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde, föreskrivs:

1 §

Den i Ramallah den 31 maj 2011 ingångna överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och den palestinska myndigheten om Finlands stöd för programmet ” Vulnerable Palestinian Families” i mekanismen Mécanisme Palestino Européen de Gestion et d’Aide Socio-économique (PEGASE) träder i kraft den 30 juni 2011 så som därom har överenskommits.

Överenskommelsen har godkänts av republikens president den 13 maj 2011.

2 §

Bestämmelserna i överenskommelsen är i kraft som förordning.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2011.

(Överenskommelsen finns tillgänglig i utrikesministeriets föreskriftssamling www.finlex.fi och på utrikesministeriet som också ger upplysningar om den på finska och svenska.)

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikeshandels- och utvecklingsminister
Paavo Väyrynen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.