666/2011

Given i Helsingfors den 17 juni 2011

Lag om ändring av 1 § i lagen om oljeavfallsavgift

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om oljeavfallsavgift (894/1986) 1 §, sådan den lyder i lag 985/1989, som följer:

1 §

För finansiering av utgifterna för oljeavfallshanteringen och annan hantering av farligt avfall uppbärs till staten en oljeavfallsavgift i enlighet med denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 maj 2012.

RP 199/2010
MiUB 23/2010
GrUU 58/2010
FvUU 35/2010
EkUU 30/2010
RSv 360/2010

  Helsingfors den 17 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Miljöminister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.