642/2011

Utfärdad i Helsingfors den 16 juni 2011

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om Institutet för hälsa och välfärd

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning om Institutet för hälsa och välfärd (675/2008) 3 § 1 punkten, som följer:

3 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkoren för tjänsterna vid institutet är

1) för generaldirektören doktorexamen och sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,Denna förordning träden i kraft den 1 juli 2011.

  Helsingfors den 16 juni 2011

Omsorgsminister
Paula Risikko

Förvaltningsöverdirektör
Jaana Koski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.