640/2011

Utfärdad i Helsingfors den 16 juni 2011

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i statsrådets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras i statsrådets förordning om Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (616/2009) 2 § 1 mom. som följer:

2 §
Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för överdirektören är högre högskoleexamen och sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver samt i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap.Denna förordning träden i kraft den 1 juli 2011.

  Helsingfors den 16 juni 2011

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Förvaltningsöverdirektör
Jaana Koski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.