623/2011

Utfärdad i Helsingfors den 10 juni 2011

Lag om ändring av 4 § i terrängtrafiklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i terrängtrafiklagen (1710/1995) 4 § 2 mom. 7 och 8 punkten och

fogas till 4 § 2 mom. en ny 9 punkt som följer:

4 §
Rätt att färdas i terrängen

Tillstånd behövs dock inte för


7) svårt rörelsehindrade och deras följeslagare som rör sig i terrängen,

8) motordrivna fordon att stanna och parkera utanför en tätort i omedelbar närhet av en väg, om detta är nödvändigt för att parkeringen ska kunna ske tryggt och det inte medför oskälig olägenhet för områdets ägare eller innehavare, eller

9) sådan trafik som sker inom ett malmletningsområde enligt gruvlagen (621/2011) och på högst 30 meters avstånd från områdets gräns eller inom hjälpområdet för en gruva och som är nödvändig för verksamhet som avses i malmletningstillståndet eller gruvtillståndet i fråga.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

RP 273/2009
EkUB 49/2010
GrUU 32/2010
MiUU 7/2010
StoUB 2/2010
RSv 349/2010

  Helsingfors den 10 juni 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.