592/2011

Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011

Lag om ändring av 5 § i lotsningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lotsningslagen (940/2003) 5 § 1 mom. som följer:

5 §
Skyldighet att anlita lots

Fartyg ska i de i 1 kap. 3 § 1 mom. 13 punkten i vattenlagen (587/2011) nämnda lotspliktiga allmänna farlederna på finskt vattenområde och på den arrenderade delen av Saima kanal anlita lots, om fartygets last är farlig eller skadlig eller om fartygets storlek det kräver.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 277/2009
MiUB 22/2010
RSv 355/2010

  Helsingfors den 27 maj 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.