580/2011

Utfärdad i Helsingfors den 27 maj 2011

Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet mot olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, deras delar och komponenter och ammunition till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet och om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av inrikesministern, föreskrivs:

1 §

Det i New York den 31 maj 2001 upprättade tilläggsprotokollet mot olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, deras delar och komponenter och ammunition till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet träder i kraft den 16 juni 2011 så som därom har avtalats.

Tilläggsprotokollet har godkänts av riksdagen den 27 oktober 2010 och av republikens president den 11 februari 2011. Godkännandeinstrumentet har deponerats hos Förenta Nationernas generalsekreterare den 17 maj 2011.

2 §

Lagen av den 11 februari 2011 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i tilläggsprotokollet mot olaglig tillverkning av och handel med skjutvapen, deras delar och komponenter och ammunition till Förenta Nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (128/2011) träder i kraft den 16 juni 2011.

3 §

De bestämmelser i tilläggsprotokollet som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 16 juni 2011.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 74/2011)

  Helsingfors den 27 maj 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.