577/2011

Utfärdad i Helsingfors den 20 maj 2011 

Lag om ändring av 6 § i lagen om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om användning av avkastningen av totospel för främjande av hästuppfödning och hästsport (1055/2001) 6 § som följer:

6 §
Ändamålen med understöd som beviljas aktiebolag som helt ägs av en centralorganisation

Totospelsbolaget Fintoto Oy (bolaget), som helt ägs av en centralorganisation, kan beviljas understöd för följande ändamål:

1) linje-, service- och installationskostnader för totospel,

2) anskaffning och underhåll av materiel och anordningar som behövs för totospel,

3) prisstöd som i sin helhet förmedlas vidare till travbanorna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 207/2010
FvUB 32/2010
RSv 326/2010

  Helsingfors den 20 maj 2011 

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.