576/2011

Utfärdad i Helsingfors den 20 maj 2011

Lag om ändring av 2 § i lagen om penningautomatunderstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om penningautomatunderstöd (1056/2001) 2 § 1 punkten som följer:

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) penningspelssammanslutning Penningautomatföreningen,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

RP 207/2010
FvUB 32/2010
RSv 326/2010

  Helsingfors den 20 maj 2011 

Republikens President
TARJA HALONEN

Inrikesminister
Anne Holmlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.