574/2011

Utfärdad i Helsingfors den 26 maj 2011

Statsrådets förordning om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om maskiners säkerhet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändras ikraftträdandebestämmelsen i statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om maskiners säkerhet (265/2011) som följer:

Denna förordning träder i kraft den 15 december 2011.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

  Helsingfors den 26 maj 2011

Social- och hälsovårdsminister
Juha Rehula

Regeringssekreterare
Tuula Andersin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.