531/2011

Utfärdad i Helsingfors den 20 maj 2011

Lag om ändring av 80 och 83 § i järnvägslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i järnvägslagen (304/2011) 80 och 83 § som följer:

80 §
Utredning av järnvägsolyckor och tillbud

Bestämmelser om utredning av olyckor och tillbud på järnväg finns i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011). En olycka eller ett tillbud som inte utreds med stöd av den lagen kan dock utredas av Trafiksäkerhetsverket, om detta behövs för att främja järnvägssäkerheten.

83 §
Säkehetsrekommendationer

Trafiksäkerhetsverket ska se till att rekommendationer som getts med stöd av lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser blir vederbörligen beaktade och att bannätsförvaltarna och järnvägsoperatörerna på basis av dem vidtar åtgärder som behövs för att trygga järnvägssystemets säkerhet. Trafiksäkerhetsverket kan vid behov använda administrativt tvång enligt 87 § om en aktör inom järnvägssystemet inte vidtar rekommenderade åtgärder.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.

RP 204/2010
FvUB 40/2010
RSv 366/2010

  Helsingfors den 20 maj 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.