530/2011

Utfärdad i Helsingfors den 20 maj 2011

Lag om ändring av 18 kap. 15 § i sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjölagen (674/1994) 18 kap. 15 §, sådan den lyder i lag 98/1997, som följer:

18 kap.

Dagböcker, sjöförklaring och besiktning

15 §
Befrielse från avgivande av sjöförklaring i vissa fall

Sjöförklaring behövs inte, om händelsen utreds på det sätt som föreskrivs i lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser (525/2011).


Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.

RP 204/2010
FvUB 40/2010
RSv 366/2010

  Helsingfors den 20 maj 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.