517/2011

Utfärdad i Helsingfors den 17 maj 2011

Arbets- och näringsministeriets förordning om ändring av 4 § i handels- och industriministeriets beslut om elanläggningars säkerhet

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut

fogas till 4 § i handels- och industriministeriets beslut om elanläggningars säkerhet (1193/1999) ett nytt 5 mom. som följer:

4 §

När standarden ändras uppdaterar elsäkerhetsmyndigheten förteckningen med iakttagande av det förfarande som föreskrivs i 2 mom. En elanläggning som vid tidpunkten för uppdateringen av förteckningen är under uppbyggnad, får färdigställas och tas i bruk enligt den föregående standarden inom tre år från uppdateringen, om det inte är fråga om en uppdatering som avses i 4 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

  Helsingfors den 17 maj 2011

Näringsminister
Mauri Pekkarinen

Äldre regeringssekreterare
Sari Rapinoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.