516/2011

Utfärdad i Helsingfors den 19 maj 2011

Justitieministeriets förordning om den tidpunkt då domstolarna blir anmälningsskyldiga i fråga om utsökningsgrunden

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § 4 mom. i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden (373/2010):

1 §

Domstolarna är från och med den 1 juni 2011 skyldiga att på det sätt som avses i 4 § 1 mom. i lagen om domstolars skyldighet att informera om vissa avgöranden (373/2010) underrätta utsökningsmyndigheterna om utsökningsgrunderna.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

  Helsingfors den 19 maj 2011

Justitieminister
Tuija Brax

Regeringssekreterare
Mika Risla

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.