507/2011

Utfärdad i Helsingfors den 10 maj 2011

Inrikesministeriets förordning om räddningsväsendets uniformer och räddningsmyndigheternas identitetskort

I enlighet med inrikesministeriets beslut föreskrivs med stöd av 110 § 2 mom. och 111 § 5 mom. i räddningslagen (379/2011) samt 10 § 2 mom. i lagen om Räddningsinstitutet (607/2006):

1 kap.

Tillämpningsområde

1 §
Förordningens tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om räddningsväsendets uniform som avses i 111 § 1 mom. i räddningslagen, om anknytande gradbeteckningar och andra emblem och om användningen av uniform.

Bestämmelserna i denna förordning tillämpas även när

1) räddningsväsendets uniform används i enlighet med 111 § 2 mom. i räddningslagen som uniform för Räddningsinstitutets personal och som studerandeuniform för studerande vid Räddningsinstitutet,

2) räddningsväsendets uniform används i enlighet med 111 § 3 mom. i räddningslagen som brandkårsdräkt för personal inom avtalsbrandkårer eller andra frivilliga brandkårer, anstaltsbrandkårer, fabriksbrandkårer, militärbrandkårer och inom föreningar som är verksamma inom räddningsbranschen,

3) räddningsväsendets uniform används i enlighet med 111 § 4 mom. i räddningslagen som uniform för försvarsmaktens räddningspersonal.

I denna förordning föreskrivs dessutom om rätten enligt 111 § 5 mom. i räddningslagen för personer som pensionerats från räddningsväsendets tjänst att använda räddningsväsendets uniform på tillställningar för grupper inom räddningsväsendet.

I denna förordning föreskrivs även om innehållet i och tillverkningen av räddningsmyndigheternas identitetskort som avses i 110 § 1 mom. i räddningslagen samt om beställning och återlämnande av identitetskort.

2 kap.

Uniform

2 §
Stationsklädsel

Beklädnadsartiklar som hör till stationsklädseln är

1) pikéskjorta med kort ärm,

2) polotröja med lång ärm,

3) T-skjorta med kort ärm,

4) stickad tröja (används även med kontorskläderna),

5) innerjacka,

6) ytterrock (används även med kontorskläderna),

7) byxor med lårfickor,

8) överdragsbyxor (används även med kontorskläderna),

9) bermudashorts,

10) keps,

11) mössa, sommar- och vintermodell, samt

12) pälsmössa (används även med kontors-, besöks- och högtidskläderna).

På pikéskjortan, polotröjan, T-skjortan, den stickade tröjan, innerjackan och ytterrocken fästs gradbeteckningen på en platta på höger överärm, enhetens eller myndighetens ärmbeteckning på vänster överärm, räddningsväsendets myndighetsbeteckning framtill på höger sida och en platta med namn och tjänsteställning med kardborreband framtill på höger sida under räddningsväsendets myndighetsbeteckning. Gradbeteckningarna på stationsklädseln är broderade. På ytterrockens ryggsida finns räddningsväsendets myndighetsbeteckning med texten ”PELASTUSTOIMI-RÄDDNINGSVÄSENDET”.

Framtill på stationskläderna på höger sida under plattan med namn och tjänsteställning får räddningsväsendets specialmärken av tyg användas. Specialmärkena beskriver arbetsfält eller specialkunnande och har fastställts av en myndighet eller en enhet. Specialmärken används inte på ytterplagg.

Stationsklädsel används vid tjänstgöring på stationen och vid tjänstgöring och utbildning utanför brandstationen eller enheten, om uppgiften så kräver.

3 §
Kontorsklädsel

Beklädnadsartiklar som hör till kontorsklädseln är

1) kontorsskjorta med kort eller lång ärm, dam- och herrmodell,

2) uniformsskjorta med kort eller lång ärm, dam- och herrmodell (används även med besökskläderna),

3) stickad tröja (används även med stationskläderna),

4) uniformsbyxor, dam- och herrmodell (används även med besökskläderna),

5) uniformskjol (används även med besökskläderna),

6) överdragsbyxor (används även med stationskläderna),

7) kontorsjacka, dam- och herrmodell,

8) innerjacka,

9) ytterrock (används även med stationskläderna),

10) kort överrock (används även med besökskläderna),

11) fältmössa,

12) pälsmössa (används även med stations-, besöks- och högtidskläderna),

13) slips (används även med besökskläderna), samt

14) scarf, dammodell (används även med besökskläderna).

På kontorsskjortan och uniformsskjortan fästs gradbeteckningen på båda sidorna på axelklaffshylsor och på kontorsjackan på axelklaffarna. En platta med namn och tjänsteställning fästs framtill på ficklocket på höger sida. Framtill på kontorsjackan på höger sida fästs dessutom räddningsväsendets myndighetsbeteckning. På överrocken fästs gradbeteckningen på båda ärmarna på en platta vid ärmlinningen. Gradbeteckningarna på kontorsklädseln är broderade på skjortorna och rockarna och av metall på jackan.

Framtill på kontorskläderna på höger sida ovanför fickan får räddningsväsendets specialmärken av tyg användas. Specialmärkena beskriver arbetsfält eller specialkunnande och har fastställts av en myndighet eller en enhet. Specialmärken används inte på ytterplagg.

Kontorsklädsel används vid kontorsarbete och utbildning samt vid tjänstgöring utanför brandstationen eller enheten, om uppgiften så kräver.

4 §
Besöksklädsel

Beklädnadsartiklar som hör till besöksklädseln är

1) uniformsskjorta med kort eller lång ärm, dam- och herrmodell (används även med kontorskläderna),

2) uniformsbyxor, dam- och herrmodell (används även med kontorskläderna),

3) uniformskjol (används även med kontorskläderna),

4) uniformsrock, dam- och herrmodell (används även med högtidskläderna),

5) kort överrock (används även med kontorskläderna),

6) uniformsmössa (används även med högtidskläderna),

7) pälsmössa (används även med stations-, kontors- och högtidskläderna),

8) slips (används även med kontorskläderna), samt

9) scarf, dammodell (används även med kontorskläderna).

På uniformsskjortan fästs gradbeteckningen på båda sidorna på axelklaffshylsor och på uniformsrocken på axelklaffarna. På överrocken fästs gradbeteckningen på båda ärmarna på en platta vid ärmlinningen. Gradbeteckningarna på besöksklädseln är broderade på skjortorna och överrockarna och av metall på uniformsrocken.

Besöksklädsel används vid besök, representationsmöten, mindre festligheter, tjänstgöring utanför brandstationen eller enheten, om uppgiften så kräver, och vid begravningar. På besöksklädseln används framtill på vänster sida av uniformsrocken ordensband, specialmärken av metall och märken som anger utbildning.

Besöksklädsel kan även användas som paraddräkt. När besöksklädsel fungerar som paraddräkt används i stället för ordensband utmärkelsetecken i original på vänster sida. På paraddräkten får även märken som anger utbildning och kompetens bäras. Paraddräkt används förutom på parader även vid festligheter och andra representationstillfällen, när inbjudan så kräver.

5 §
Högtidsklädsel

Beklädnadsartiklar som hör till högtidsklädseln är

1) festskjorta, dam- och herrmodell,

2) festbyxor, herrmodell,

3) festkjol,

4) uniformsrock, dam- och herrmodell (används även med besökskläderna),

5) lång överrock, dam- och herrmodell,

6) uniformsmössa (används även med besökskläderna),

7) pälsmössa (används även med stations-, kontors- och besökskläderna),

8) festslips,

9) festscarf, samt

10) festbälte.

På högtidsklädseln fästs gradbeteckningen på axelklaffarna på uniformsrocken och på en platta vid ärmlinningen på båda ärmarna på överrocken. Gradbeteckningarna på högtidsklädseln är broderade på överrocken och av metall på uniformsrocken.

Vid representationsbesök och representationsmöten samt sedvanliga festligheter hör festskjorta, festbyxor eller festkjol, uniformsrock, festslips eller festscarf och ordensband framtill på vänster sida av uniformsrocken till den lilla mässdräkten. Vid stora festligheter används till högtidsklädseln förutom de ovan nämnda beklädnadsartiklarna även ett festbälte och utmärkelsetecken i original på vänster sida. Den mörkröda festslipsen och festscarfen får bytas ut mot en mörkblå slips eller scarf vid användning av utmärkelsetecken som bärs runt halsen.

6 §
Kompletterande klädsel och beklädnadsartiklar

Kläder och beklädnadsartiklar som kompletterar uniformen är

1) barett (svart),

2) båtmössa (mörkblå),

3) överdrag till uniformsmössan (vitt),

4) öronlappar (svarta),

5) halsduk (mörkblå och vit),

6) handskar (svarta och vita),

7) bälte (svart),

8) underkläder: kortärmad tröja och boxershorts (gråblå),

9) strumpor (svarta),

10) strumpbyxor (bruna eller svarta i enlighet med klädetiketten),

11) lågskor (svarta),

12) kängor (svarta),

13) sandaler (svarta),

14) vinterstövlar (svarta),

15) snörskor (svarta),

16) pumps (svarta),

17) festskor (svarta), samt

18) lackskor (svarta).

Till stations- och kontorsklädseln får barett eller båtmössa användas i stället för keps och fältmössa. På sommaren kan ett vitt överdrag användas över uniformsmössan. En mörkblå halsduk kan användas till stations-, kontors- och besöksklädseln och en vit halsduk till högtidsklädseln och vid begravningar. Till högtidsklädseln används svarta festskor eller lackskor och till övrig klädsel ändamålsenliga svarta skor som lämpar sig för användning av uniform och som situationen kräver.

7 §
Uniformens färg

Uniformens huvudsakliga färg är mörkblå eller svart, med gråblått eller optiskt vitt som extra färg. Mörkrött och gult används som accentfärger.

8 §
Fastställande av produktbeskrivningar för uniformen och närmare anvisningar

Inrikesministeriet fastställer vid behov närmare produktbeskrivningar i fråga om uniformens modell, färgsättning och material samt anvisningar om hur gradbeteckningar och andra emblem ska fästas på uniformen. Inrikesministeriet meddelar vid behov även närmare anvisningar om användningen av uniformen.

3 kap.

Gradbeteckningar och andra emblem på uniformen

9 §
Gradbeteckningar

Gradbeteckningar på uniformen är

1) stor axelstjärna (på axelklaffar och axelklaffshylsor samt på plattor på överärmar och vid ärmlinningar): en guldgul, 20-uddig, fyrkantig stjärna som är av metall eller broderad och vars sida är 21 mm; i mitten av stjärnan finns en upphöjd figur som påminner om en liten axelstjärna,

2) medelstor axelstjärna (på axelklaffar och axelklaffshylsor samt på plattor på överärmar och vid ärmlinningar): en guldgul, 20-uddig, fyrkantig stjärna som är av metall eller broderad och vars sida är 17 mm; i mitten av stjärnan finns en upphöjd figur av ringar innanför varandra,

3) liten axelstjärna (på axelklaffar och axelklaffshylsor samt på plattor på överärmar och vid ärmlinningar): en guldgul, 20-uddig, fyrkantig stjärna som är av metall eller broderad och vars sida är 14 mm; i mitten av stjärnan finns en upphöjd figur av ringar innanför varandra,

4) axelbalk (på axelklaffar och axelklaffshylsor samt på plattor på överärmar och vid ärmlinningar): en guldgul, rektangulär balk som är av metall eller broderad och vars sidor är 20 mm och 6 mm,

5) Finlands lejon i guldgult (på axelklaffar och axelklaffshylsor),

6) det lokala räddningsväsendets vapenmärke (på axelklaffar och axelklaffshylsor),

7) Räddningsinstitutets vapenmärke (på axelklaffar och axelklaffshylsor),

8) ett guldgult lövemblem (på axelklaffar och axelklaffshylsor),

9) ett guldgult galonband med lövmotiv (på plattor på överärmar och vid ärmlinningar), samt

10) ett guldgult galonband (på plattor på överärmar och vid ärmlinningar).

Axelklaffarna och axelklaffshylsorna är mörkblå till färgen. Plattan för gradbeteckningar på överärmen är svart. Plattan vid ärmlinningen är sexkantig och har samma blå eller svarta färg som uniformstyget.

10 §
Andra emblem

Andra emblem som används på uniformen utöver gradbeteckningarna är

1) räddningsväsendets myndighetsbeteckning: en guldgul, 8-uddig stjärnfigur på en svart bottenplatta som omsluter en guldgul Fågel Fenix på röd och svart botten och som är

a) 55 mm hög som bröstmärke till uniformen,

b) 55 mm hög som märke på uniformens huvudbonad,

c) 220 mm hög som ryggmärke på ytterrocken och försedd med texten ”PELASTUSTOIMI-RÄDDNINGSVÄSENDET”,

2) Finlands vapens emblem (på plattan för mössor),

3) det lokala räddningsväsendets vapenmärke (på plattan för mössor),

4) Räddningsinstitutets vapenmärke (på plattan för mössor),

5) inrikesministeriets ärmbeteckning,

6) regionförvaltningsverkets ärmbeteckning,

7) det lokala räddningsväsendets ärmbeteckning,

8) Räddningsinstitutets ärmbeteckning,

9) lövemblemet (på skärmen på det högsta befälets uniformsmössa): en enkel eller dubbel guldgul lövklädd kvist,

10) en platta med namn och tjänsteställning: på svart botten och med gul text personens tjänsteställning på finska eller på finska och svenska, i enlighet med den språkliga indelningen i ämbetsområdet, samt personens namn,

11) befälets platta för mössor (uniforms- och pälsmössor): en mörkblå platta med svart bandkant och kokard, vapenmärke samt det guldgula lövemblemet för plattan för mössor,

12) underbefälets platta för mössor (uniforms- och pälsmössor): en mörkblå platta med gul bandkant och kokard och vapenmärke,

13) manskapets platta för mössor (uniforms- och pälsmössor): en mörkblå platta med svart bandkant och kokard och vapenmärke,

14) befälets och underbefälets kokard (fält- och båtmössor): ett rött och svart, emaljerat, runt emblem på metallbotten,

15) manskapets kokard (fält- och båtmössor): ett rött och svart, runt emblem av plåt eller plast,

16) en guldgul träns till befälets uniformsmössa,

17) en svart träns till underbefälets uniformsmössa, samt

18) en svart rem i blankläder till manskapets uniformsmössa.

11 §
Gradbeteckningar i olika tjänster

Gradbeteckningar på axelklaffar och axelklaffshylsor är för

1) räddningsöverdirektören vid inrikesministeriet tre stora axelstjärnor, Finlands lejon och lövemblemet,

2) biträdande avdelningschefen vid inrikesministeriets räddningsavdelning två stora axelstjärnor med en medelstor axelstjärna mellan dem samt Finlands lejon och lövemblemet,

3) chefen för resultatenheten vid inrikesministeriets räddningsavdelning två stora axelstjärnor med en liten axelstjärna mellan dem samt Finlands lejon och lövemblemet,

4) direktören för ett regionförvaltningsverks ansvarsområde för räddningsväsendet och beredskapen två stora axelstjärnor med en liten axelstjärna mellan dem samt Finlands lejon och lövemblemet,

5) den högsta tjänsteinnehavaren inom det lokala räddningsväsendet (räddningsdirektören) två stora axelstjärnor, det lokala räddningsväsendets vapenmärke och lövemblemet,

6) rektorn vid Räddningsinstitutet två stora axelstjärnor, Räddningsinstitutets vapenmärke och lövemblemet,

7) regeringsråd, lagstiftningsråd, räddningsöverinspektör, konsultativ tjänsteman och överingenjör vid inrikesministeriets räddningsavdelning en stor axelstjärna, Finlands lejon och lövemblemet,

8) räddningsöverinspektör vid ett regionförvaltningsverk en stor axelstjärna, Finlands lejon och lövemblemet,

9) biträdande räddningsdirektör, räddningschef och motsvarande tjänsteinnehavare inom det lokala räddningsväsendet en stor axelstjärna, det lokala räddningsväsendets vapenmärke och lövemblemet,

10) utbildningsdirektör vid Räddningsinstitutet en stor axelstjärna, Räddningsinstitutets vapenmärke och lövemblemet,

11) överinspektör vid inrikesministeriets räddningsavdelning tre medelstora axelstjärnor, Finlands lejon och lövemblemet,

12) räddningsinspektör vid ett regionförvaltningsverk tre medelstora axelstjärnor, Finlands lejon och lövemblemet,

13) brandchef, ledande brandinspektör och motsvarande tjänsteinnehavare inom det lokala räddningsväsendet tre medelstora axelstjärnor, det lokala räddningsväsendets vapenmärke och lövemblemet,

14) överlärare och motsvarande tjänsteinnehavare vid Räddningsinstitutet tre medelstora axelstjärnor, Räddningsinstitutets vapenmärke och lövemblemet,

15) biträdande räddningsinspektör vid ett regionförvaltningsverk två medelstora axelstjärnor, Finlands lejon och lövemblemet,

16) biträdande brandchef och motsvarande tjänsteinnehavare inom det lokala räddningsväsendet två medelstora axelstjärnor, det lokala räddningsväsendets vapenmärke och lövemblemet,

17) brandmästare, brandinspektör och motsvarande tjänsteinnehavare inom det lokala räddningsväsendet två medelstora axelstjärnor och det lokala räddningsväsendets vapenmärke,

18) äldre lärare och motsvarande tjänsteinnehavare vid Räddningsinstitutet två medelstora axelstjärnor och Räddningsinstitutets vapenmärke,

19) biträdande brandmästare, biträdande brandinspektör och motsvarande tjänsteinnehavare inom det lokala räddningsväsendet en medelstor axelstjärna och det lokala räddningsväsendets vapenmärke,

20) lärare, redskapsmästare och motsvarande tjänsteinnehavare vid Räddningsinstitutet en medelstor axelstjärna och Räddningsinstitutets vapenmärke,

21) sprutmästare, stationsmästare och motsvarande tjänsteinnehavare inom det lokala räddningsväsendet tre små axelstjärnor placerade i triangelform och det lokala räddningsväsendets vapenmärke,

22) brandförman och motsvarande tjänsteinnehavare inom det lokala räddningsväsendet två små parallellt placerade axelstjärnor och det lokala räddningsväsendets vapenmärke,

23) överbrandman och motsvarande tjänsteinnehavare inom det lokala räddningsväsendet två axelbalkar och det lokala räddningsväsendets vapenmärke,

24) brandman, räddningsman och motsvarande tjänsteinnehavare inom det lokala räddningsväsendet en axelbalk och det lokala räddningsväsendets vapenmärke,

25) övriga tjänsteinnehavare som förordnats av det lokala räddningsväsendet det lokala räddningsväsendets vapenmärke, samt

26) övriga tjänsteinnehavare som förordnats av Räddningsinstitutet Räddningsinstitutets vapenmärke.

På plattan på överärmen och vid ärmlinningen används galonband med lövemblem i stället för axelklaffarnas lövemblem för de tjänstemän som avses i 1 mom. 1—10 punkten och galonband för de tjänstemän som avses i 1 mom. 11—16 punkten. De tjänstemän som avses i 1 mom. 25 och 26 punkten har en platta utan emblem på överärmen och vid ärmlinningen.

12 §
Användningen av vissa emblem

På tjänste- och pälsmössor har sådana tjänstemän som avses i 11 § 1 mom. 1—20 punkten befälets platta för mössor, tjänstemän som avses i 21—22 punkten underbefälets platta för mössor och tjänstemän som avses i 23—24 punkten manskapets platta för mössor. Tjänstemännen vid inrikesministeriet och vid regionförvaltningsverken har Finlands vapens emblem på plattan för mössor, tjänstemännen vid Räddningsinstitutet har Räddningsinstitutets vapenmärke och personalen vid räddningsverken har vapenmärket för det lokala räddningsväsendet i fråga.

På uniformsmössans skärm har sådana tjänstemän som avses i 11 § 1 mom. 1—6 punkten ett dubbelt lövemblem för uniformsmössor och sådana tjänstemän som avses i 7—10 punkten ett enkelt lövemblem för uniformsmössor.

På fältmössor och båtmössor används kokarden för tjänstegruppen i fråga och på kepsar, mössor och baretter används räddningsväsendets myndighetsbeteckning.

13 §
Fastställande av produktbeskrivningar för uniformens emblem

Inrikesministeriet fastställer vid behov närmare produktbeskrivningar i fråga om uniformens gradbeteckningar och andra emblem.

4 kap.

Räddningsmyndigheternas identitetskort

14 §
Innehåll och tillverkning

Räddningsmyndigheternas identitetskort är ett kort försett med fotografi, av vilket personens namn, födelsedatum, organisation och tjänstebenämning framgår. Om inrikesministeriet så beslutar kan identitetskortet vara försett med ett chips som innehåller ett certifikat beviljat av en myndighet.

Räddningsmyndigheternas identitetskort ska tillverkas enligt inrikesministeriets anvisningar av en leverantör som uppfyller inrikesministeriets säkerhetskrav.

15 §
Beställning och återlämnande av identitetskort

För beställning av räddningsmyndigheternas identitetskort för personer som är berättigade att använda dem svarar för de lokala räddningsmyndigheternas del räddningsområdets högsta tjänsteinnehavare enligt 26 § 2 mom. i räddningslagen och för de statliga räddningsmyndigheternas del chefen för räddningsavdelningens utvecklings- och förvaltningsenhet vid inrikesministeriet.

Om tjänsteuppgiften förändras eller upphör ska räddningsmyndigheternas identitetskort återlämnas till chefen för verksamhetsenheten i fråga, som ska se till att ett identitetskort som inte längre används blir förstört. Om ett identitetskort förkommer ska chefen för verksamhetsenheten i fråga omedelbart underrättas om detta.

Inrikesministeriet ger närmare anvisningar om förfarandet vid beställning av identitetskort.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

16 §
Kännetecken och användningen av emblem på Räddningsinstitutets studerandeuniformer och på brandkårsdräkter

Gradbeteckningar enligt 9 § 1 mom. och övriga emblem enligt 10 § får inte användas på den studerandeuniform som avses i 111 § 2 mom. i räddningslagen. Räddningsinstitutets ärmbeteckning enligt 10 § 1 mom. 8 punkten får dock användas på studerandeuniformen. På studerandeuniformen ska det framtill på höger sida av skjortor, jackor och rockar finnas en platta med texten "OPISKELIJA" i grönt på svart botten. Räddningsinstitutet beslutar om studerandeuniformen och användningen av den med stöd av 34 § 1 mom. i lagen om Räddningsinstitutet (607/2006).

Gradbeteckningar enligt 9 § 1 mom. och myndighetsbeteckningar enligt 10 § 1 mom. 1—10 punkten får inte användas på den brandkårsdräkt som avses i 111 § 3 mom. i räddningslagen. På brandkårsdräkten ska det framtill på höger sida på skjortor, jackor och rockar finnas en namnplatta med svart botten och röd text där det står "SOPIMUSPALOKUNTA", "VAPAAEHTOINEN PALOKUNTA", "TEOLLISUUSPALOKUNTA", "LAITOSPALOKUNTA", "SOTILASPALOKUNTA" eller namnet på föreningen som är verksam inom räddningsbranschen och personens efternamn.

17 §
Rätt för personer som pensionerats från räddningsväsendets tjänst att använda räddningsväsendets uniform

En person som pensionerats från räddningsväsendets tjänst har rätt att bära en uniform med de gradbeteckningar personen i fråga hade vid tiden för pensioneringen i samband med festligheter, representationstillfällen, tävlingar och motsvarande tillställningar för grupper inom räddningsväsendet samt vid bröllop och begravningar för räddningsbranschens personal.

18 §
Uniformer som inte längre används

Räddningsväsendets uniformer, brandkårsdräkter och studerandeuniformer enligt denna förordning ska förstöras på behörigt sätt när de inte längre används.

19 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

Genom denna förordning upphävs inrikesministeriets förordning av den 14 juni 2007 om uniformen och gradbeteckningarna för räddningsmyndigheterna och Räddningsinstitutets personal samt om räddningsmyndigheternas identitetskort (687/2007) jämte ändringar.

Räddningsmyndigheternas identitetskort enligt den upphävda förordningen fortsätter att gälla och motsvarar identitetskort enligt denna förordning. En uniform enligt den upphävda förordningen får bäras under uniformens livslängd.

  Helsingfors den 10 maj 2011

Inrikesminister
Anne Holmlund

Lagstiftningsråd
Mika Kättö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.