500/2011

Utfärdad i Helsingfors den 13 maj 2011

Lag om ändring av 6 § i lagen om offentlig upphandling

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlig upphandling (348/2007) 6 § 2 mom. som följer:

6 §
Upphandlande enheter

Bestämmelser om tillämpningen av denna lag på evangelisklutherska kyrkans verksamhet finns i kyrkolagen (1054/1993). Bestämmelser om tillämpningen av denna lag på investeringar och andra åtgärder för vilka stöd har beviljats enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007) finns i den lagen.


Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

RP 294/2010
JsUB 36/2010
RSv 367/2010

  Helsingfors den 13 maj 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Paula Lehtomäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.