496/2011

Utfärdad i Helsingfors den 5 maj 2011

Statsrådets förordning om ändring av 2 § i förordningen om ungdomsarbete och ungdomspolitik

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från undervisnings- och kulturministeriet,

ändras i förordningen om ungdomsarbete och ungdomspolitik (103/2006) 2 § 4 mom., som följer:

2 §
Statens delegation för ungdomsärenden

Delegationen har en generalsekreterare, som undervisnings- och kulturministeriet anställer för en mandattid av högst fyra år. Dessutom kan annan personal anställas vid delegationen för dess mandattid. Delegationens kansliuppgifter sköts vid undervisnings- och kulturministeriet.Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna förordning får vidtas innan förordningen träder i kraft.

  Helsingfors den 5 maj 2011

Kultur- och idrottsminister
Stefan Wallin

Regeringsråd
Tuula Lybeck

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.