490/2011

Utfärdad i Helsingfors den 13 maj 2011

Lag om ändring av 76 § i lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utländska försäkringsbolag (398/1995) 76 § 2 mom., sådant det lyder i lag 525/2008, som följer:

76 §
Olovligt bedrivande av försäkringsverksamhet

Åklagaren ska innan åtal väcks för olovligt bedrivande av försäkringsverksamhet inhämta Finansinspektionens utlåtande. När domstolen behandlar brottmålet ska den ge Finansinspektionen tillfälle att bli hörd.


Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

RP 286/2010
LaUB 34/2010
RSv 311/2010

  Helsingfors den 13 maj 2011

Republikens President
TARJA HALONEN

Justitieminister
Tuija Brax

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.