434/2011

Utfärdad i Helsingfors den 11 maj 2011

Undervisnings- och kulturministeriets förordning om tillfällig ändring av undervisnings- och kulturministeriets förordning om direktionerna vid vissa statliga läroanstalter 2 och 3 §

I enlighet med undervisnings- och kulturministeriets beslut

ändras tillfälligt i undervisnings- och kulturministeriets förordning om direktionerna vid vissa statliga läroanstalter (410/2011) 2 § 2 mom. och 3 § 1 mom. som följer:

2 §
Direktionens sammansättning

I direktionen skall lärarna, läroanstaltens övriga personal, de studerande och de studerandes vårdnadshavare vara företrädda. I direktionen kan också statsförvaltningen vara företrädd. I direktionen för Helsingin ranskalais-suomalainen koulu skall dessutom Finland-Frankrike föreningarnas förbund vara företrädd och i direktionen för Suomalais-venäläinen koulu skall Samfundet Finland-Ryssland vara företrätt. En av franska ambassaden utsedd företrädare har närvaro- och yttranderätt i direktionen för Helsingin ranskalais-suomalainen koulu.


3 §
Tillsättande av direktionen

Direktionen tillsätts av utbildningsstyrelsen som utser ordförande och vice ordförande för direktionen bland ledamöterna. Direktionen för Helsingin ranskalais-suomalainen koulu tillsätts dock av undervisnings- och kulturministeriet.Denna förordning träder i kraft den 13 maj 2011 och gäller till den 1 oktober 2011. Den tillämpas emellertid redan från den 9 maj.

  Helsingfors den 11 maj 2011

Undervisningsminister
Henna Virkkunen

Regeringssekreterare
Janne Öberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.